Ži s vďačnosťou za tento moment JÚN 2019

ŽI S VĎAČNOSŤOU ZA TENTO MOMENT.

Aj keď je to ťažké. Aj keď sa to zdá nemožné. Ale, práve TENTO MOMENT je celý Tvoj život. Minulosť nemôžeš zmeniť, môžeš sa z nej len poučiť a budúcnosť je iba fiktívny konštrukt, s ktorým s istotou počítame ;). Iba teraz môžeš niečo urobiť. Ak chceš zmeniť niečo vo svojom živote, môžeš to UROBIŤ len teraz.

A buď vďačný za ten moment, ak to je čo len trochu možné. Aj keď prežívaš niečo, čomu nerozumieš, najradšej by si schoval hlavu do piesku alebo čo najrýchlejšie utiekol, najprv sa zamysli. Je to skutočne taký veľký problém? Svet sa bude točiť ďalej a ty budeš musieť vymyslieť, ako žiť v nových podmienkach. A môžeš nadávať a hnevať sa alebo sa zdvihnúť a dovoliť, aby ťa ten moment niečo naučil.