Štruktúrovaná sebareflexia – moje týždenné a mesačné hodnotenia

Týmto článkom priamo nadväzujem na jeho prvú časťBullet journal: zamier na to najdôležitejšie alebo ako najlepšie využiť čas.

Posledný odstavec prvého článku pre lenivcov 😛

Plánuj. Ži. Hodnoť.

Nekončiaca špirála rastu. Plánuj – ži – hodnoť. Nauč sa dobre plánovať. Ako si overíš, či dobre plánuješ? Bol si niekedy v strelnici? Najprv strielaš a potom si priblížiš terč a skontroluješ, kam si strelil. Zasiahol si úplne mimo? Je to tam, ale ďaleko od stredu, čiže od toho, na čo si mieril? Alebo JE TO TAM?

Zistíš to vďaka úprimnej sebareflexii, ktorá nemôže ani pri takomto štruktúrovanom hodnotení chýbať.

Týždenné hodnotenie

Robím si ho ešte pred plánovaním nového týždňa.

Najprv si každý cieľ v každej jednej role alebo v obnove označím jednou z troch značiek.

 • fajka: splnené
 • X: nesplnené + už sa k tomu nechcem vrátiť
 • šípka: nesplnené + chcem sa k tomu vrátiť

Potom si odpoviem na nasledujúce otázky. Podrobnosť odpovede závisí od času, ktorý mám na to k dispozícii.

 1. Dokázala som splniť ciele, ktoré som si naplánovala?   áno   skôr áno   skôr nie nie. Ak áno alebo skôr áno, za akých podmienok?* Ak nie alebo skôr nie, prečo?
 2. Čo som urobila pre svoju obnovu? 
 3. V ktorých dvoch kvadrantoch* som strávila najviac času?   1    2 3    4
 4. Využila som čas, ktorý som mala najlepšie ako som mohla?   áno skôr áno skôr nie nie   
 5. Ak nie, v čom sa môžem zlepšiť? (väčšinou do nasledujúceho týždňa)
 6. Aké mám celkové pocity z tohto týždňa? 
 7. Za čo som vďačná? (aspoň 5 vecí) 
 8. Splnila som v niečom svoje osobné poslanie?

*za akých podmienok – to je práve tá časť, ktorá poukazuje na rozdiel medzi nesplneným cieľom z lenivosti alebo z iného hlúpeho dôvodu a nesplneným cieľom, ktorý uvoľnil miesto niečomu dôležitejšiemu

*kvadranty – čo to je pri plánovaní času? Viď obrázok:

Mesačné hodnotenie

 1. pocity
 2. úspech môže zobrazovať aj úplné maličkosti
 3. zlepším (do ďalšieho mesiaca)
 4. „tá“ čiara napravo je časová os, ktorá zobrazuje všetky dôležité momenty (úspechy, udalosti, prečítané knižky, všetky drobnosti, ktoré ma potešili a lekcie, ktoré mi dal sám život)
 5. voľný priestor je na fotky, obrázky a popis udalostí pri časovej osi

Čo sa mi na tomto plánovaní najviac páči?

 • jediná možnosť, kedy môžem niečo zmeniť, je dnes. Tento plánovač si urobil z času trochu „srandu“, pretože je jedno, že je od mája 2019 do apríla 2020. Nepotrebujem nový rok, ani nový mesiac ani nový pondelok na to, aby som niečo zmenila.
 • celý systém zostupného stanovovania si cieľov z osobného poslania, cez role až k jednotlivým týždňom a dňom
 • spájanie jednotlivých cieľov vrámci viacerých rolí (dve muchy jednou ranou) – napr. nemusím ísť plávať sama, ale môžem ísť so svojím mladším bratom, s ktorým chcem tráviť viac času (spojenie fyzickej obnovy a sesterstva :))
 • dávanie najdôležitejších vecí do kalendára ako prvých
 • reflexia naplánovaného týždňa, či to, čo sa chystám urobiť, bude mať v danej role najväčší dopad a či to nie je nad moje sily (a tvrdé vyhadzovanie všetkého, na čo hovorí moje srdce a rozum NIE)
 • denné plánovanie, pri ktorom si večer obnovím, čo som si naplánovala
 • objektívne týždenné hodnotenie, vracanie sa k osobnému poslaniu a vypisovanie všetkého, za čo som vďačná
 • a napokon, je to môj vlastný plánovač, takže si ho môžem kedykoľvek a akokoľvek meniť
Rate this post

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Jedna myšlienka “Štruktúrovaná sebareflexia – moje týždenné a mesačné hodnotenia”