Sedem návykov skutočne efektívnych ľudí (S. R. Covey) – 2. časť: Verejné víťazstvo + Obnova

Tak a je tu druhá časť recenzie (alebo sprievodcu :)) na knihu Sedem návykov od Stephena Coveya. Ak si nečítal prvú časť, určite začni ňou, pretože inak nepochopíš správne východiskovú teóriu siedmich návykov. Navyše, súkromné víťazstvo, o ktorom píšem v prvej časti, predchádza to verejné. Bez toho, aby si vedel efektívne riadiť seba, nemôžeš mať úplne plnohodnotné vzťahy. 

Súkromným víťazstvom prechádzame zo závislosti k nezávislosti. Náš život by bol však veľmi ochudobnený, keby sme sa nesnažili prejsť z nezávislosti k vzájomnosti. To dosiahneme verejným víťazstvom. No a nakoniec, musíme vedieť pravidelne „vypnúť“ a načerpať nové sily. Práve tomu sa budem venovať v tomto článku – verejnému víťazstvu a obnove. 

Pre lepší prehľad si pozri nasledujúcu schému:

Verejné víťazstvo

„Miestom, kde treba začať stavať každý jeden vzťah, je preto naše vlastné vnútro, náš kruh vplyvu, náš vlastný charakter,“ (s. 165). Do vzťahu musím najprv niečo dať, aby som z neho mohol niečo vyťažiť. Je teda nesprávne, keď z neho len beriem, ale aj keď do neho len prispievam. Autor to vysvetľuje na podobnosti bankového konta. Aj ľudia majú podľa neho tzv. „emočné konto“, ktoré je buď naplnené, prázdne alebo dokonca v mínuse. Existuje šesť hlavných vkladov na toto konto: 

  1. Pochopenie druhého človeka
  2. Venovanie pozornosti maličkostiam
  3. Dodržiavanie záväzkov
  4. Vyjasnenie očakávaní
  5. Preukázanie osobnej integrity
  6. Úprimné ospravedlnenie pri výbere z emočného konta

Silné vklady, však? Keby som si vybrala čo i len jedno a snažila sa ho viac dodržiavať, o koľko by sa prehĺbili a zlepšili moje vzťahy s ľuďmi! „Ak máme paradigmu emočného konta zakorenenú vo svojej mysli, potom sme pripravení venovať sa návykom verejného víťazstva, návykom úspešnej spolupráce s druhými ľuďmi,“ (s. 180).

 

4: Rozmýšľajte spôsobom výhra/výhra

Šesť paradigiem súčinnosti ľudí

Ako veľmi často rozmýšľame inak, ako spôsobom výhra/výhra. Napríklad, spôsobom výhra/prehra. Snažíme sa za každú cenu vyhrať. Súťažíme a za sebou triumfálne zanechávame tých, ktorí to prehrali. No, občas to nevyjde a prehráme my. Cítime sa potom zničení, hovoríme si, že to nemá cenu a vzdáme to. Keď vstupujeme do spoločenských interakcií s týmto prístupom, čiže s prístupom prehra/výhra, už dopredu sme kapitulovali. Myslíme si, že bude lepšie, keď necháme vyhrať druhých. Alebo prehrajú obe strany (prehra/prehra). Alebo vyriešime situáciu kompromisom (výhra). Obe strany trošku ustúpime a nájdeme spoločné riešenie.

Vieš, v čom je problém? V tom, že neveríme, že by sme mohli vyhrať všetci. Nemyslíme si, že na tejto zemi je všetkým súdené byť šťastnými. A prečo nie? Nemusíme neustále súperiť, kto z koho. Neustále vymýšľať stratégie, ako získať čo najlepšie a čo najviac pre seba. Veríš, že vždy existuje tretie riešenie? Ak v to uveríš, začneš myslieť spôsobom výhra/výhra. Niekedy to však naozaj nejde. Netreba to siliť! Neustále preto počítaj s riešením výhra/výhra alebo žiadna dohoda. Hľadaj riešenie, kde budú spokojné obe strany a obe strany budú počítať s tým, že ak sa také riešenie nenájde, odstúpia od dohody.

Táto kapitola mi začala otvárať oči v oblasti vzťahov. Nikdy som predtým nepočula žiaden lepší návod na riešenie konfliktov ako kompromis. A nechcelo sa mi veriť, že naozaj existuje niečo lepšie! Začala som žiť pokojnejšie. Pre všetkých je dostatok! S nikým nesúperím. Čože? S nikým. Môžem ísť životom pokojne – svojím vlastným tempom ;). Podľa mňa je to veľmi oslobodzujúce … 

 

5: Najprv sa snažte pochopiť, až potom byť pochopení

V škole som vyskúšala pár kurzov na niekoľkých katedrách vrámci voliteľných predmetov. Na jednej hodine sme veľa diskutovali na rôzne témy. Vrámci jednej takejto diskusie, už si nepamätám, na akú tému, jedna študentka o sebe priznala, a podotýkam, že s absolútnou sebadôverou, že vie, že vždy má iba jeden človek pravdu a čo bolo ešte vtipnejšie, že ona je vždy tá, ktorá má tú pravdu. Keď sa pozrieme už len na názov piateho návyku, je nám jasné, že človek, ktorý pristupuje do akejkoľvek medziľudskej interakcie s týmto prístupom, nie je zrejme veľmi sympatický. Nikdy si nevypočuje druhého človeka, pretože už na začiatku je presvedčený o nesprávnosti jeho myslenia, dôvodov, nápadov, atď.. 

Umenie vedieť skutočne počúvať a chcieť pochopiť

Aj keď si nemyslíme, že máme vždy pravdu len my, ľahko sa nám stáva, že si druhého človeka ani veľmi nevypočujeme a už dávame rady, posudzujeme, v horších prípadoch aj odsudzujeme. Naučme sa počúvať. Nielen ušami, to vedia aj zvieratá ;), ale aj mysľou a srdcom. Počúvajme naplno a najmä, empaticky. Začnime počúvať s „prázdnym papierom“, bez predsudkov, bez myšlienky „ja som ti to hovoril“ pripravenej už na začiatku diskusie.

Práve som si zadala do vyhľadávača na stránke Pixabay slovo „communication“, aby som sem mohla dať nejaký obrázok a vyhodilo mi to samé fotografie, kde ľudia spolu komunikujú cez elektronické zariadenia. Je to smutné. Ako chceme vedieť pochopiť, keď s tým človekom nie sme? Keď mu nevidíme do tváre, nevnímame nič z neverbálnej komunikácie. Veď, verbálna komunikácia tvorí iba nejakých 15 – 20% z celej komunikácie. Nevieme prejaviť viac súcitu a pochopenia ako pridať smajlíka do textovej správy alebo slová do hovoru.

 

6: Vytvárajte synergie

Čo je to synergia?

„Uplatňovanie všetkých ostatných návykov nás pripravuje na návyk synergie. Synergia znamená, že celok je väčší ako súčet jeho častí. Ak spojíte dva kusy dreva, unesú podstatne viac, než je súčet toho, čo by uniesol každý kus zvlášť. Jeden plus jeden sa rovná tri a viac,“ (s. 241 – 242). 

Aby mohlo k synergii dôjsť, musíme byť otvorení. Otvorenosť dosiahneme vďaka dôvere, ktorú nadobudneme vďaka naplnenému emočnému kontu, vďaka tomu, že druhá strana vie, že nám ide o ich dobro, rovnako ako o naše a tiež vďaka tomu, že vieme skutočne počúvať a aj pochopiť, o čo ide druhej strane. Pohybujeme sa po pevnej pôde, kde môžu tvorivé nápady len tak prekvitať. A práve vtedy dochádza k synergii. Ty máš nápad, ja mám nápad. Navzájom sa obohacujú, dopĺňajú a vytvoria najlepší nápad! 🙂 

Kompromis znamená, že 1+1 = 1,5. V synergickom riešení je 1+1 = 3 a viac. 

Vrátim sa k príhode so študentkou v predchádzajúcom návyku. Mala pocit, že iba ona vidí svet taký, aký v skutočnosti je. My všetci však vidíme svet cez svoje vlastné „okuliare“. To, že ty ho vidíš inak, ako ja, je úplne v poriadku. Bez toho, aby som si vážila túto odlišnosť, nemôže nastať obohatenie. Zaujal ma postreh autora, že diskusia, v ktorej som mnou ten druhý súhlasí, pre mňa nie je vôbec obohacujúca. Práve naopak! Mám vyhľadávať diskusie, kde ten druhý má iný názor, pričom nejde o to, aby som ho presvedčila o svojej pravde, ale aby som bola schopná vidieť to, čo vidí on a ja nie.

 

Obnova – 7: Ostrite pílu

Návyk sedem sa týka nadobúdania a obnovy osobných PS (produkčných schopností). To je definícia efektívnosti – rovnováha P a PS. Nemôžeme len vytvárať, produkovať, ale musíme mať aj funkčný zdroj, z ktorého čerpáme. Človek má vo svojej podstate štyri dimenzie. Musíme sa starať o všetky. 

  1. Fyzická d. – fyzické cvičenie, výživa, riadenie stresu, dostatok spánku
  2. Mentálna d. – čítanie, predstavivosť, plánovanie, písanie, …
  3. Spoločenská/citová d. – pomoc druhým, empatia, synergia, vnútorná istota
  4. Duchovná d. – ujasňovanie hodnôt, prijímanie záväzkov, štúdium, modlitba/meditácia, … (s. 268)

Špirála neustáleho zdokonaľovania

Obnova nám umožňuje neustále sa zdokonaľovať. Učíme sa, prijímame záväzky a konáme. Z toho sa znova učíme, znova prijímame záväzky a zase konáme. A takto to ide stále ďalej. O tom je rozvoj, a teda aj sebarozvoj. Učím sa, prijímam záväzky a konám 😉 …

 

Stephen Covey napísal veľa publikácií, najdôležitejšou z nich je práve táto. Z nej vychádzajú nielen všetky ostatné knihy a jeho podnikanie, ale aj jeho život. Zomrel pred niekoľkými rokmi, v roku 2012. Verím, že svoj život zmysluplne využil a pomohol tým tisíckam ľudí po celom svete.

 

Rate this post