Umenie

1 post

Ako pomáha umenie rozvíjať osobnosť?

Anett Zlatarits je tanečníčka vo folklórnom súbore Csallóközi v Dunajskej Strede. Okrem tanca počas dlhých školských rokov na základnej a na strednej škole vyskúšala amatérske divadelníctvo a hudbu. Spoločenské aktivity a záujmy ju začali smerovať k práce s ľuďmi a tak sa rozhodla študovať andragogiku na Filozofickej fakulte UK. Na začiatku štúdia v Bratislave sa zoznámila s Mládežníckym združením JAIK a pripojila sa k nim. Organizácia, koordinácia, ale hlavne participácia na kultúrno-osvetovej činnosti sa stala súčasťou jej života a keďže vie, čo všetko […]