Bullet Journal: Zamier na to najdôležitejšie. Alebo ako najlepšie využiť čas?

Vyskúšala som rôzne spôsoby a pomôcky plánovania času. Vždy to však bolo o tom istom.

 1. Buď som nesplnila všetko, čo som si naplánovala, lebo som to nestihla alebo to už medzitým stratilo svoj zmysel. Zakaždým som sa z toho cítila vinná.
 2. Alebo som to splnila, ale cítila som sa unavená a to podstatné mi unikalo.

Potom sa mi dostala do rúk kniha od Stephena Covey Sedem návykov skutočne efektívnych ľudí. Odporúčam prečítať aspoň zhrnutie prvej a druhej časti knihy. Tretí návyk je „o dávaní toho najdôležitejšieho na prvé miesto“. Je to tak dôležitý návyk, že o tom napísal osobitnú knihu, cez ktorú som sa „prekúsavala“ viac ako pol roka. A aj tak som ju neprečítala celú. To, čo som si prečítala, som začala hneď praktizovať. Posnažím sa ukázať ti to v čo najpraktickejšej verzii, aby si to mohol aj ty ešte dnes aplikovať. No, možno zajtra, pretože…

… na nové plánovanie potrebuješ nový zošit. (Jéj.) Najlepšie bullet journal, pretože aj po formálnej stránke to vyzerá úplne inak ako klasický diár. Ten svoj som si kúpila v TIGER.

Zamier bullet (journal) na to najdôležitejšie

„Bullet“ znamená po anglicky „guľka, náboj“. Keď sa spojí bullet journal a 4. generácia plánovania času, vznikne priestor na trénovanie zamierenia na to najdôležitejšie.

Celý systém tohto plánovania a organizovania vychádza zo 4. generácie riadenia času. Nevieš, čo to je a čím sa vyznačujú predchádzajúce tri generácie? Pozri sem.

Ale, čo je „to najdôležitejšie“?

 1. Vychádzam z osobného poslania.
 2. V súlade s ním sú moje role a ich osobné poslanie.
 3. Každá rola má dlhodobé ciele (ročné),
 4. strednodobé (kvartálne a mesačné)
 5. a (ak je to potrebné, tak aj) krátkodobé (týždenné) ciele.

1. OSOBNÉ POSLANIE

Osobné poslanie je v súlade s princípmi. Princípy sú totiž nemenné. Sú to hodnoty ako úprimnosť, láskavosť, trpezlivosť, dobroprajnosť, vytrvalosť, vernosť, atď.. Slovo „princíp“ je vo svojej podstate však neutrálne. Tak, ako všetky pozitívne princípy majú obohacujúci dopad, negatívne princípy majú zničujúci. Neúprimnosť, manipulatívnosť, netrpezlivosť, sebeckosť, nedočkavosť, nevernosť, atď..

A práve preto, že mi ide o to najdôležitejšie založené na princípoch, niekedy sa stane, že mi do mojich plánov príde niečo ešte dôležitejšie ako to, čo som si naplánovala. Ale, POZOR: všetky naliehavé záležitosti nie sú skutočne dôležitejšie.

2. ŽIVOTNÉ ROLE a DLHODOBÉ CIELE

WHATT? Teraz to môže vyzerať komplikovane, ale po čase to zjednodušuje život. Každej role som venovala 4 strany.

 1. názov role
 2. osobné poslanie role: Uvedom si, že v každej zo svojich rolí si za niečo zodpovedný. Za čo? Odpoveď ti pomôže lepšie pochopiť, o čo v ti tej role vlastne ide.
 3. kontextuálne ciele delia na drobné osobné poslanie role. Čo chceš dosiahnuť a kým chceš byť v tejto role? Prečo to chceš a ako to dosiahneš?
 4. focus na druhej strane dole zobrazuje to, na čo sa chceš sústrediť z kontextuálnych cieľov najbližší rok. (Môžeš začať kedykoľvek, nemusíš čakať na 1.1. v novom roku.)
 5. časová os rozloží focus na konkrétne ciele v 12 najbližších mesiacoch
 6. budúcnosť je pre mňa málo používaná kolónka, ktorá by mala zobrazovať najbližší krok po dosiahnutí focusu (sama som si ju vymyslela)
 7. možné ciele sú nápady, ktoré sa viažu k danej role (čo všetko by som ešte mohla urobiť, ale zatiaľ to nie je záväzok)
 8. dôležité info je priestor na poznámky a dôležité info o danej role (napr. rozvrh hodín, dôležité tel.č. a e-mailové adresy, …)

STREDNODOBÉ CIELE

Každá mesačná téma je zároveň moja mesačná téma. To, na čo sa sústredím najviac, ponad všetky ostatné ciele.

Tu je vidno prvý zásadný rozdiel medzi týmto plánovaním a akýmkoľvek iným. Nejde v ňom totiž tak veľmi o čas ako o smer.

Vraciam sa k osobnému poslaniu. Naplnenie môjho osobného poslania je pre mňa úspech. To je ten smer, ktorým chcem ísť. Z osobného poslania vychádzajú všetky moje role. Jednotlivé role nie sú oddelené časti môjho života. Ak sa sústredím iba na nejakú časť života a inú zanedbávam (večný boj medzi pracovným a osobným životom), neplním svoje osobné poslanie. Nie som úspešná a nie som šťastná. Mám výčitky svedomia.

A takto…

 1. kvartálny kalendár rozdeľuje rok na štyri časti, ako som práve zistila a nie na tri. Nevadí, nevedomosť je len priestor pre rast. 🙂 Na jednej 2-strane vidím štyri mesiace a všetky role, čiže, celý môj život. Do jednotlivých okienok (mesiacov) si píšem ciele z danej role. A do poznámok dôležité termíny vrámci tých 4 mesiacov.
 2. mesačná téma pre mňa predstavuje oblasť charakteru, ktorú cielene v tom mesiaci rozvíjam
 3. mesačný kalendár funguje tak isto ako „kvartálny“, ibaže okienka sú týždne

KRÁTKODOBÉ CIELE

Mesiac je príliš dlhá jednotka času na plánovanie, deň príliš krátka. Preto je najlepšie si plánovať týždeň. Poznáš ten príbeh o čase so zaváraninovým pohárom? Zmestia sa tam veľké kamene, malé kamene, štrk, piesok a ešte aj voda. Tak je to aj s časom. Lenže, namiesto toho, aby sme stihli za kratší čas viac vecí (napchali do toho pohára viac kamienkov, štrku, …) ide o urobenie toho najdôležitejšieho (vloženie veľkých kameňov ako prvých).

Keď máš pred sebou týždeň, najprv si naplánuješ to najdôležitejšie a až potom riešiš zvyšok.

A teraz, čo je čo?

 1. šípky sú jednotlivé role
 2. priestor vedľa každej šípky je na ciele v danej role na daný týždeň (nemusí byť každý týždeň ciel v každej jednej role). Jednotlivé ciele sú záväzno-fixné (rada si vymýšľam slová, keď mi nejaké chýbajú). To znamená, že sú 100% záväzné, pokiaľ sa nenaskytne ešte dôležitejšia záležitosť bezprostredne počas týždňa. PRETO SA NA SVOJ PLÁN POZRI ROZUMOM AJ SRDCOM. Vážne to zvládnem? Som si istý/á, že to stihnem v pokoji? Aký to bude mať dopad? A aký to bude mať dopad, keď to neurobím?
 3. štyri modré políčka sú priestorom pre obnovu vo všetkých štyroch dimenziách osobnosti. Vo fyzickej, mentálnej, sociálnej, aj v duchovnej. Ak budeš stále iba „píliť strom“ a nikdy si „nenabrúsiš pílku“, pôjde ti to omnoho dlhšej a príšerne sa namakáš, ak ho teda vôbec „spíliš“. Tieto ciele sú tiež záväzno-fixné. 100% záväzné!
 4. klasický hodinový kalendár má hore priestor na priority v danom dni (max. 3). (Neustále si svoj bullet jounal zlepšujem, takže, ten horný priestor teraz už nemá dva riadky, ale jeden veľký spoločný.)
 5. prázdny priestor hore využívam na citáty alebo si tam píšem v čom sa chcem zlepšiť celkovo do nasledujúceho týždňa (niečo ako týždenná téma)

Plánuj. Ži. Hodnoť.

Nekončiaca špirála rastu. Plánuj – ži – hodnoť. Nauč sa dobre plánovať. Ako si overíš, či dobre plánuješ? Bol si niekedy v strelnici? Najprv strielaš a potom si priblížiš terč a skontroluješ, kam si strelil. Zasiahol si úplne mimo? Je to tam, ale ďaleko od stredu, čiže od toho, na čo si mieril? Alebo JE TO TAM?

Zistíš to vďaka úprimnej sebareflexii. To, ako hodnotím každý týždeň aj mesiac, si môžeš prečítať v pokračovaní. A dozvieš sa v ňom aj to, čo sa mi najviac páči na tomto spôsobe plánovania a organizovania času – alebo, lepšie povedané, organizovania toho najdôležitejšieho.

Rate this post

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Jedna myšlienka “Bullet Journal: Zamier na to najdôležitejšie. Alebo ako najlepšie využiť čas?”